Miljö och kvalitet
– i samklang med naturen

Vi vidtar aktivt åtgärder för att förebygga och minimera miljöpåverkan. Samtliga tvättmedel är godkända enligt “Bra miljöval”, doseringen av tvättmedel är datoriserad och vattenförbrukningen minimerad tack vare högteknologiska tvättrör med vattenåtervinning. Hela vår verksamhet, från kontor och tvätteri till energi och transporter är i detalj genomarbetad för att skona miljön.

Kontinuerliga investeringar i utrustning och miljö- och kvalitetsteknik gör att vårt tvätteri idag har en mycket avancerad produktionsanläggning, som skonsamt och ekonomiskt tvättar alla typer av arbetskläder, textilier, entrémattor och skor.

Kvalitet i alla led

Vi lägger stor vikt vid att vara ett pålitligt och kvalitetsmedvetet företag. Vi har långa trygga samarbeten med våra kunder och våra ledstjärnor är god service och hög flexibilitet. Vi samarbetar även med flera väletablerade företag med stora krav på kvalitet och service. Vi har också ett mångårigt samarbete med majoriteten av våra leverantörer, vilket garanterar att vi ständigt har tillgång till den bästa tekniken och de bästa produkterna. Samtliga uthyrningstextilier som vi erbjuder håller fin kvalitet och är framtagna för bästa möjliga komfort, utseende och funktion. Vi hjälper självfallet till med att ta fram och provtvätta olika kundanpassade textilier utöver de som ingår i standardsortimentet.

Certifieringar

Lindbytvätten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015, Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och Arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018. Vi lägger stor vikt vid att vara ett pålitligt och kvalitetsmedvetet företag. Vi har långa trygga samarbeten med våra kunder och våra ledstjärnor är god service och hög flexibilitet. Vi samarbetar även med flera väletablerade företag med stora krav på kvalitet och service.

ISO 9001

ISO 9001 är en standard som ger vägledning och verktyg för företag och organisationer som vill se till att deras produkter och tjänster konsekvent möter kundens krav och att kvaliteten förbättras konsekvent.

Ladda ned certifikat

ISO 14001

ISO 14001 är ett miljöcertifikat som ställer krav på ansvarstagande i miljöfrågor. Det fokuserar på specifika tillvägagångssätt som revisioner, kommunikation, märkning och livscykelanalys samt miljöutmaningar med klimatförändringar.

Ladda ned certifikat

ISO 45001

Certifieringen syftar till att förebygga olyckor och sjukdomar för att försäkra sig om personalens arbetsmiljö och hälsa. Standarden hjälper också till att lyfta hälso- och säkerhetsfrågor till ledningen. Den sätter fokus på riskbedömning och analys för att metodiskt minska antalet olyckor.

Ladda ned certifikat

Svanenmärkta sedan 2008

Svanen är Nordens officiella miljömärkning sedan 1989. Organisationen granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Det betyder att man bedömer vilken miljöbelastning en produktgrupp eller tjänst har. Kraven skärps kontinuerligt, vilket driver omställningen till ett hållbart samhälle steg för steg.

Ladda ned certifikat

All el från förnybara källor

Vi vill vara miljömedvetna ut till fingerspetsarna. Genom val av el producerad med förnybara energikällor driver vi på utvecklingen av mer miljöanpassande och långsiktigt hållbara energialternativ.

Ladda ned certifikat

Tvätteriförbundet

Tvätteriförbundets T-märkning innebär att tvätteriet uppfyller förbundets krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Ladda ned certifikat

Vår ständiga strävan att förbättra för våra kunder har redan gett resultat. Både för miljön, våra kunder och för våra medarbetare. Men arbetet slutar inte här – tvärtom. Det är nu vi ska fortsätta att förbättra och optimera våra processer. Nu har vi bra och kontrollerade rutiner och hjälpmedel att mäta och dokumentera. Allt för att vi ska kunna fatta rätt beslut i våra olika arbetsmoment.

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller vill veta mer! Lindbytvätten erbjuder tvätt och uthyrning av textilier för hotell och restaurang, industri samt vård och omsorg.