Loggomattor
– oändliga möjligheter

Med en loggomatta har du många möjligheter att kommunicera. Väljer du vår nya generation av loggomatta får du en matta med HD-kvalitet. Den möjliggör att text, bilder och logotyper återges med 10 gånger högre upplösning än en normal loggomatta. Du väljer fritt bland storlekar och färger och kan själv designa motiven. Loggomattor finns i en mängd bottenfärger och former. Fråga oss gärna om tips och råd – vi hjälper dig gärna.

Miljövänlig tvätt

Vi bedriver vår verksamhet för att främja en hållbar utveckling för miljön. Detta innebär att vi ska minska vår påverkan på miljön i alla led, från kemikalier, produktion och avfallshantering till användning av energi och vatten. Vi är bland annat Svanenmärkta och uppfyller Svanens tuffa miljökrav. För oss är det en självklarhet att jobba hållbart på ett sätt som skyddar våra naturresurser, våra medmänniskor och vår planet.

Noggrann process

När du hyr och tvättar textilier och arbetskläder hos oss försäkrar du dig om god hygienisk standard för alla. Våra anläggningar har toppmoderna maskiner för tvätt, torkning och mangling samt noggranna rutiner för packning. Er leverans är alltid kvalitetskontrollerad.

Kontroll online

Ytterligare en fördel med att anlita oss är att alla plagg får en streckkod och läggs in i ett onlinesystem. Varje gång ett plagg kommer in för tvätt blir det registrerat. På så sätt har du alltid full kontroll över var plagget befinner sig – hos användaren, i transport eller i tvätteriet. Systemet kan enkelt visa antal insatta plagg, antal tvättar, tidpunkt då nya plagg satts in samt kostnadsuppföljning.